dimecres, 6 de juny de 2012

informàtica bàsica 6

NOCIONS SOBRE BITS, BYTES I BINARI

1. Defineix, de manera pràctica, que és un bit. Ajuda't d'un exemple.

En el dicionari el defineix con: Unitat de mesura de la informació equivalent a l’elecció
entre dues possibilitats igualment probables. (1y0)

una bombeta es un bon exemple de un bit, pot esta enllegat(1) o apagat (0) partir de nomes aquesta petita variable es pot transferir informacio, con per exemple una bombeta enllegada en una porta vol dir que no es pot pasar...


2. Quantes maneres diferents podem conbinar tres bombetes? i quatre?
tres bombetes: 8 combinacions
cuatre bombetes


3. Perquè els ordinadors utilitzen sistema binari i no decimal per exemple?
Doncs molt, ja que els ordinadors digitals només poden processar informació binària, és a dir,
els ordinadors compten, sumen i processen en sistema de numeració
binari. Aquest sistema és com el sistema de numeració decimal que tots
utilitzem, però amb la diferència següent: el decimal utilitza deu dígits (0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) i el binari només dos (0, 1).4. Explica com un circuit digital on només hi han senyals elèctics es pot emmagatzemar un caràcter, per exemple, la lletra "A"

Al caràcter “A” li assignem el codi numèric 65, però no es pot emmagatzemar un 6 i un 5
com a caràcters, de manera que el codifiquem en binari com 1000001,
però tampoc podem emmagatzemar caràcters com 0 i 1, encara que sí
podem utilitzar bits

5. Què son els bioestable? Perquè s'utilitzen?
Dins dels nostres ordinadors hi h ”biestables”, anomenats també bàscules (flip-flop en anglès).

Són dispositius electrònics capaços de restar en un estat determinat (0) o en
el contrari (1) durant un temps indefinit. Aquesta característica fa que
s’utilitzin en electrònica digital per a memoritzar informació, és a dir, que
es poden utilitzar com a “bits”. Utilitzant molts biestables es poden
representar valors, caràcters ASCII en la memòria d’un ordinador, o
qualsevol altre classe d’informació .
Els biestables s’agrupen en blocs de 8 per a que cada bloc pugui
codificar 256 valors diferents (2 elevat a 8). Anomenem byte a un
conjunt de 8 bits (biestables) ...6. Què és un byte?
La memòria és una magnitud i com a tal es pot mesurar. Byte, Kbyte,
etc., són unitats ben conegudes, però, què significa quan diem que un
byte són vuit bits.
Els ordinadors processen textos, imatges, vídeos i tot tipus de dades.
Però, com s’emmagatzema un text en una memòria principal o en un
DVD o en un disc dur?. En la memòria principal només hi ha senyals
elèctrics, com es representa una A amb senyals elèctrics.

1. byte o unitat de referència. Formada por vuit bits.

2. kilobyte múltiple que val 1024 bytes.

3. Megabyte múltiple que val 1024 kilobytes.

4. Gigabyte múltiple que val 1024 megabytes.

5. Terabyte múltiple que val 1024 gigabytes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada