dimecres, 6 de juny de 2012

informàtica bàsica 7

SOFTWARE I HARDWARE

1.Descriu les diferències entre sowtware i hardware.
El hardware és la part física de l’ordinador.El software és la part lògica de l’ordinador.

2.Quina finalitat tenen els software de sistema? Anomena exemples de software de sistema.
Tots aquells programes la finalitat dels quals és el funcionament, manteniment, reparació, conservació, prevenció de la màquina.Anomena exemples de software de sistema.

3.Anomena exemples de software d'aplicació.
 • Sistemes Operatius: WINDOWS, LINUX, UNIX, ...
 • Antivirus: MCAFFE, PANDA, NORTON, AVAST, AVIRA, PANDA, ...
 • Utilitats: partició de discos, recuperar sectors...Anomena exemples de software d'aplicació.
 • Processadors de textos: WORD, WRITER
 • Fulls de càlcul: EXCEL, CALC
 • Bases de dades: ACCES, BASE
 • Presentacions: POWERPOINT, IMPRESS
 • Retoc fotogràfic: PHOTOSHOP, GIMP
 • Dibuix :FREEHAND, DRAW
 • Navegadors: EXPLORER, FIREFOX, NETSCAPE.
 • Clients de correu: OUTLOOK.
Fitxers

1.De quines parts consta el nom d'un fitxer?
Nom i Extencio

2.Per què serveixen les icones d'un fitxer?
Són els arxius o fitxers associats a un dibuix o icona. La icona només serveix per a identificar de forma visual el tipus d’arxiu.

3.Què són els directoris, i per a què serveixen?
Els directoris (carpetes d’ara endavant) són fitxers especials que contenen més fitxers. Aquests permeten estructurar i organitzar les memòries externes en forma d’arbres.

4.Què són els fitxers de dades?
Són els que crea l’usuari i fan que la màquina sigui productiva.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada